Landsbygdsnätverket
Håkan Wickström, ålforskare SLU Aqua, Sofia Brockmark, utredare HaV och Mikael Nordh, ålfiskare Karlshamn

#129 Världens mest gåtfulla fisk – om ålen och ålfiske

Den europeiska ålen är klassad som akut hotad. Ålbeståndet har minskat kraftigt under 1900-talet och i Sverige råder idag ett generellt förbud mot att fiska ål. Samtidigt som det finns ett utbrett problem med tjuvfiske av ål så sker det även lagligt ålfiske i svenska vatten, något som många svenskar inte känner till. Omfattningen är begränsad, licenserna få och restriktionerna hårda.

Så vem får fiska ål och varför tillåts fiske om arten är hotad? Och hur ska man som konsument veta om ålen man köper är lagligt fiskad?

Medverkande
Håkan Wickström, ålforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua
Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Mikael Nordh, ålfiskare Karlshamn

Förmodligen är åldödligheten i kraftverkspassager lika stor som insjö- och kustfisket. Så där finns väldigt mycket åtgärder kvar att göra.
- Håkan Wickström

Vi måste fortsätta arbeta utifrån ett internationellt perspektiv och att ta oss an hela ålfrågan, både inom och utanför EU.
- Sofia Brockmark

Vi brukar alltid upplysa köparen om att vi har tillstånd för att fiska ål. Många ifrågasätter det och tror inte att det är sant.
- Mikael Nordh

Publicerades