Landsbygdsnätverket
På bilden syns Bridget Wedberg, Per-Olof Remmare och Mathias Mellgren i halvbild mot en bakgrund av grön natur

Bridget Wedberg, Per-Olof Remmare och Mathias Mellgren pratar om innovationsfrämjande i landsbygder i podden Landet.

#122 Innovation i landsbygder - så blir fler idéer verklighet

Innovation lyfts ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men insatserna för att främja innovation når inte alltid de som lever och verkar i landsbygderna. Enkelt uttryckt: innovationsstödet stannar ofta i städerna.

Samtidigt finns det flera goda exempel runt om i landet på hur man kan skapa en bättre matchning mellan de aktörer som ska främja innovation och olika innovatörer i landsbygder. Vilka är framgångsfaktorerna? Hur ser behoven ut? Och hur kan man arbeta för att bättre främja innovation utanför storstäderna?

Vill man överleva som region eller kommun bör man ta ansvar för innovationsfrämjandet. Näringslivet och hela samhället bygger ju på att man ständigt utvecklas. Tappar man det kommer man hamna efter, och det tror jag ingen vill.
- Mathias Mellgren

Det behövs fler mötesplatser! Det är i samtalet mellan människor som nya idéer skapas, men den typen av miljöer finns inte alltid på landsbygderna.
- Bridget Wedberg

Vi behöver sprida mer kunskap om de särskilda utmaningar det innebär att driva företag på våra landsbygder.
- Per-Olof Remmare

Publicerades