Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 16 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Tjitte de Vries

Ordförande
Tjitte de Vries
Jordbruksverket
070-360 17 06

Sofia Björnsson

Vice ordförande
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Christina Milén Jacobsson

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Håkan Schroeder

Ledamot
Håkan Schroeder
Sveriges Lantbruksuniversitet
070-317 69 53

Jørgen Korning

Ledamot
Jørgen Korning
RISE
070-313 69 96

Lovisa Westling

Ledamot
Lovisa Westling
Lokalt ledd utveckling
070-882 06 10

Per Johansson

Ledamot
Per Johansson
Tillväxtverket
08-681 93 38

Teija Aho

Ledamot
Teija Aho
Sveriges Fiskares Producent-
organisation, 076-375 80 32

Anders Johansson

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Fredrik Rangstedt

Ledamot
Fredrik Rangstedt
Naturvårdsverket
010-698 10 21

Irene Oskarsson

Ledamot
Irene Oskarsson
Hela Sverige ska leva
070-574 44 54

Louise Karlberg

Ledamot
Louise Karlberg
Naturskyddsföreningen
08-702 63 19

Nina Elmsjö

Ledamot
Nina Elmsjö
Länsstyrelserna
010-223 62 50

Ronja Björkqvist

Ledamot
Ronja Björkqvist
Lantbrukarnas Riksförbund
Ungdom, 070-409 11 82

Svante Kaijser

Ledamot
Svante Kaijser
Ekologiska Lantbrukarna
070-364 50 90

Wenche Hansen

Ledamot
Wenche Hansen
Matfiskodlarna
073-095 98 39

Adjungerad resurs
Lena Callisen
Jordbruksverket
036-15 57 78