Landsbygdsnätverket

Kontakt

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Landsbygdsnätverkets kansli via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna..

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson, verksamhetsledare

Maria.Gustafsson@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Nils Lagerroth

Nils Lagerroth, samordnare,
stf verksamhetsledare

Nils är kansliets representant i arbetsgrupperna Gröna näringar och Integration. Nils arbetar även med nomineringen av ullbaggar och landsbygdsgalan.

Veronica Andrén

Veronica Andrén, samordnare

Veronica är ansvarig för arbetet inom Landsbygdsnätverkets inriktning Fiske och vattenbruk.

Johan Ascard, samordnare EIP-Agri

Johan är ansvarig för Landsbygdsnätverkets arbete med EIP-Agri och det nationella innovationsnätverket, liksom för kontakterna med EIP-Agri Service Point och andra EU-länders supportverksamhet.

Hans Olof Stålgren

Hans-Olof Stålgren, samordnare

Hans-Olof är kanslirepresentant i den tematiska arbetsgruppen för Unga i landsbygdsutveckling. Han är också kontaktperson för frågor som rör internationell samverkan och har ett särskilt ansvar i arbetet med att stödja leadergruppernas transnationella samarbetsprojekt och arbetar även med EU:s strategi för Östersjöregionen. Där har han genom Jordbruksverket ett ansvar som policysamordnare (PAC) för fiske och vattenbruk. I den rollen är Hans-Olof även medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Fiske och Vattenbruk.

Eva Sundberg

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Eva är projektledare för projektet MATtanken.

Ulrika Holmgren, samordnare

Ulrika är kansliets representant i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling samt arbetsgrupperna Innovationsfrämjande i landsbygder och Smarta landsbygder.

Suzanne Printzell

Suzanne Printzell, administratör

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Marie Söderström

Marie Söderström, administratör

Marie hanterar fakturor och utbetalningar och inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket. Webbadministration. Samordnar inför nominering av ullbaggar.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Ingrid.Whitelock@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 59 09 och 072-977 59 34

Ingrid är redaktör för podden Landet. Hon ansvarar för EIPs nyhetsbrev och arbetar med vår kommunikationsstrategi. Ingrid jobbar också med kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna inom Gröna näringar, EIPAgri och klimat.

Sara Uddemar

Sara Uddemar, kommunikationssamordnare

Sara ansvarar för webbinarieserien Landet lär. Hon arbetar också med kommunikationsfrågor i arbetsgrupperna Integration, Unga i landsbygdsutveckling och Lokalt ledd utveckling.

Anna Kim-Andersson

Anna Kim-Andersson, kommunikationssamordnare

Anna är kommunikationssamordnare för projektet MATtanken. Hon är också kontaktperson i kommunikationsfrågor för den tematiska gruppen Fiske och Vattenbruk.

Tobias Henning

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Föräldraledig.

Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?


Fakturera Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakturera oss elektroniskt via e‑faktura. PDF-fakturor räknas inte som elektronisk faktura.
Klicka in dig på rubriken ovan, Fakturera Jordbruksverket, för instruktion.
Ange referensnummer 130071 (numret betyder Landsbygdsnätverket).
Betalningsvillkor är 30 dagar.
Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Post

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Paket och större försändelser:

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Gjuterigatan 4
553 18 Jönköping

Besöksadress:
Vallgatan 8, Jönköping

Hitta till Jordbruksverkets huvudkontor (google.se/maps)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU