Landsbygdsnätverket

Leaderträffen 2024

Vill ni vara värdområde? Anmäl ert intresse nu!

Nu är det dags att anmäla intresse för att vara värdområde för den nationella leaderträffen 2024. Skicka er intresseanmälan till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 15 december 2023.

Den nationella Leaderträffen är en årligen återkommande och uppskattad mötes-plats för utbyte av lärdomar, erfarenheter och möjligheter med leadermetoden. Den samlar både kanslipersonal och LAG-ledamöter från leaderområden men även andra organisationer som bidrar till landsbygdsutveckling.

Utifrån utvärdering av den nationella Leaderträffen 2023, kommer Leaderträffen 2024 genomföras fysiskt hösten 2024.

Viktiga utgångspunkter:

 • Landsbygdsnätverket arrangerar alltid Leaderträffen i samarbete med LAG (Lokal AktionsGrupp).
 • LAG som inte tidigare har varit värd för Leaderträffen har förtur vid val av plats för 2024 års träff.
 • Leaderträffarna ska arrangeras med en geografisk spridning .

Intresseanmälan

Skicka intresseanmälan till kansliet@landsbygdsnatverket.se senast den 15 december 2023.

Har du frågor?
Kontakta Ulrika Holmgren, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli
Telefon: 036-15 52 08

Vad får värdområdet ut av att vara medarrangör?

Ni har möjlighet att på olika sätt visa upp och marknadsföra ert område, bland annat med en inledande presentation och genom utformning av kvällsprogrammet. Vi försöker också – där det passar - ha en lokal/regional koppling i olika delar i programmet.

Vad ska värdområdet bidra med?

 • Förslag på konferensanläggning i leaderområdet med kapacitet för 200 deltagare i plenum, 5-6 mindre konferens-salar för cirka 20-40 personer vardera samt tillgång till 200 bäddar. Lämna gärna ett eller flera förslag.
 • En person som ska ingå i planeringsgruppen. Planeringsarbetet startar i februari (se preliminär tidsplan på nästa sida). Det innebär konkret arbete, både i planerings- och genomförandefasen.
 • Förslag på kvällsprogram. Beroende på omfattning av kvällsarrangemanget kan det bli aktuellt för värdområdet att medfinansiera den del av som överstiger avsatt budget.

Vill du veta mer om att vara värdområde? Kontakta tidigare medarrangörer!

Lovisa Westling, verksamhetsledare Leader Lappland, som var värdområde 2023
Telefon: 070-882 06 10

Theres Sundberg, verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden, som var värdområde 2022 Telefon 070-245 21 01

Preliminär tidsplan

Januari
 • Värdområde utsett och kommunicerat till Landsbygdsnätverkets medlems-organisationer.

Februari

 • Datum för träffen bestäms i dialog med värdområdet.
 • Upphandling av konferensanläggning.

Februari-mars

 • Start planeringsgruppens arbete.
 • Tematisk inriktning av träffen tas fram.

April-juni

 • Planering av program.
 • Inbjudan till deltagare går ut.
 •  

Augusti-oktober

 • Detaljerat program fastställs, inklusive kvällsaktiviteter.