Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Clara Landsbo

  Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning


  Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket.
 • Deltagare sitter i stolsrader med ryggen mot kameran.

  Regionala Gröna kluster stärker varandra


  Äntligen har vi resurser att samverka på riktigt och framför allt lära oss av varandra! Det var kärnan i det nationella Gröna Klustermötet den 29 september som hölls med 12 regionala kluster på plats på Vreta Kluster, och andra som medverkade digitalt.
 • Författaren Maria Maunsbach till boken Lucky Lada och jag

  #150 Författarpriset 2022 – skrävlande skrönor och osannolika anekdoter i årets landsbygdsskildring


  Årets författarpris från Studieförbundet Vuxenskolan ut går till Maria Maunsbach för boken Lucky Lada och jag. En bok som skildrar en liten skånsk landsort och dess invånare genom skrävlande skrönor och osannolika anekdoter om ungdomsförälskelser, sex, fylla, epatraktorer och hemvändande. En Piraten-pastisch ur ett kvinnligt perspektiv.
 • Ny rapport: Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna


  Landsbygdsnätverkets grupp Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna har tagit fram en ny rapport. Det handlar om en metod för att få fler unga, arbetslösa eller människor som vill byta yrkesbana att välja studier, praktik och arbete i de gröna näringarna.  
 • Maria Elinder

  Ny metod ska locka fler till gröna näringar


  Om Sveriges självförsörjning av livsmedel ska öka måste fler människor söka utbildning och jobb i de gröna näringarna. Ett användbart verktyg i det arbetet kan vara den metod som har arbetats fram inom Landsbygdsnätverket och nu finns dokumenterad i en färsk rapport.
 • Pernilla Björverud

  Nyfiken på Pernilla Björverud


  Du är agronom med inriktning på landsbygdsutveckling och har på uppdrag av Landsbygdsnätverket skrivit en rapport om strukturutvecklings betydelse för biologisk mångfald och vissa ekosystemtjänster i lantbruket. Vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten?
 • Sebastian Remvig

  Hur attraktiva är gröna näringarna som bransch?


  För att kunna öka attraktionskraften i de gröna näringarna behövs ett återkommande och tillförlitligt mått på näringens tillstånd. Det är bakgrunden till att en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket nu lanserar ett attraktionskraftsindex för de gröna näringarna.