Landsbygdsnätverket
Betesdjur på betesmark. Vita kor

Foto: Torbjörn Pettersson

Workshop om innovativ digital teknik i betesdrift

Onsdagen den 11 november kan du vara med på en workshop om digitala tekniker för att skapa lönsam och flexibel betesdrift.

KSLA bjuder tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och övriga med engagemang och intresse för betesdrift till denna workshop.

Betesdrift behövs för att uppfylla livsmedelsstrategins mål samt för att främja alla natur- och kulturvärden som är kopplade till betesmarkerna. Betet är också en värdefull foderresurs. Betesdriften måste även vara hållbar ur alla aspekter inklusive lönsamhet, djuromsorg och arbetsmiljö.

Nya digitala tekniker kan bidra till att upprätthålla och utöka betesdriften på våra naturbetesmarker, vilket är av stort intresse för samhället inom flera områden.

Digital workshop

Workshopen, som hålls i digital form från KSLA, inleds med en inspirationsdel där digitala lösningar för olika tillämpningsområden presenteras. Därefter förs diskussioner i grupp med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Länk och praktiska detaljer skickas ut i ett separat utskick efter anmälan.

Vill du veta mer?

Läs Jordbruksverkets rapport ”Digitaliserad teknik för att främja betesdrift” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är utgångspunkt för workshopen.

Publicerades