Landsbygdsnätverket
Röda mogna tomater på kvist

Vinnova utlyser extra medel

Vinnova har medel för extra finansiering för innovativa företag i livsmedelskedjan.

Upp till 100 000 kronor per etapp kan användas för att förbereda, testa och marknadsföra innovationer. Några av de projekt som redan har fått medel har koppling till livsmedelsförsörjning. Ansökningarna behandlas löpande och medlen delas ut tills de är slut.

Mer information och hur du går tillväga hittar du i ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om olika utlysningar på Vinnovas webbsidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades