Landsbygdsnätverket
internationella flaggor

Utifrån EU-kommissionens tankar diskuterade deltagarna hur man ska kunna stärka jordbrukets innovationssystem.

Vässade innovationssystem efter 2020

Ambitionsnivån är hög i expertgruppen för jordbrukets innovationssystem, SCAR SWG AKIS (Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Det framkom vid mötet i Tallin den 7 december där Lena Lind, Näringsdepartementet och Nilla Nilsdotter-Linde, innovationsupporten deltog.

Innovationssystem kallas den samverkan och det beroendeförhållande som finns mellan producerande företag, utbildning och forskning respektive den offentliga sektorn.

EU-kommissionen har presenterat sina tankar när det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Utifrån det diskuterade deltagarna hur man ska kunna stärka jordbrukets innovationssystem. En utmaning blir att få till ett ramverk som kan passa alla medlemsländer trots de stora olikheterna i deras nuvarande innovationssystem. Vissa länder har exempelvis statlig rådgivning medan andra har privata rådgivningsföretag. Sverige kommer att fortsätta delta i gruppens diskussioner för att bidra till bra förslag inför kommande programperiod

Publicerades