Landsbygdsnätverket

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav bildbyrå.

Unga entreprenörer får hjälp att ställa rätt frågor med nytt verktyg

Verktyget hjälper unga entreprenörer att ställa rätt frågor. EIP-projektet utvecklar ett verktyg som hjälper företagare att planera för långsiktiga aktiviteter, som ägarbyten eller pensionering. Det ger också vägledning för företagets långsiktiga hållbarhet och betydelsen av personliga värderingar för entreprenörskap och ledarskap.

Att starta, driva och överlåta ett företag som lantbrukare och småföretagare är ett betydande åtagande och kräver mycket personliga investeringar. Ofta kan det vara mycket svårt att skilja mellan privatliv och yrkesarbete. Dessutom är det inte alltid lätt att hitta råd om ämnen som går utöver den tekniska sidan av verksamheten. Detta har lett till att många unga bestämt sig för att flytta från jordbruket och till och med från landsbygden.

Kombinera alla frågor i ett verktyg

I Sverige använder bönder redan verktyg för att planera för framtiden. Det finns många verktyg tillgängliga, var och en tittar på olika aspekter av verksamheten. Innovationsprojektet Företagaren Plan B bestämde sig för att ta detta till nästa nivå, genom att kombinera alla relevanta planeringsfrågor i en verktygslåda.

– Vi ville hjälpa lantbrukare att utveckla sina personliga långsiktiga planer vad gäller ekonomiska, sociala och tekniska aspekter. Att förbättra dessa planer, särskilt för unga jordbrukare, kan bidra till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen av landsbygdsområden, säger projektledaren Knut Wålstedt.

Stärka företagaren i sin roll

Om människor känner sig säkrare, gladare och mer stärkta i sin roll som lantbrukare kan detta leda till att orter blir mer attraktiva för interna och externa innovatörer och nystartade företag.

Projektets mål var att bygga det integrerade Företagaren Plan B, ett webbaserat planeringsverktyg, och att utveckla en handbok och onlinekurs som hör till det.

– Verktyget hjälper unga företagare att ställa rätt frågor, det bygger på och bidrar till att uppnå en balans mellan familjens och företagets ekonomiska behov och kapacitet, säger Knut.

För att skapa onlineverktyget och utbildningskursen samlade projektet rådgivare, miljöintresserade företag och banker.

Fem olika moduler

Verktygslådan Företagaren Plan B har fem olika moduler:

Ekonomi B är en finansiell prognosmodell. Den använder ekonomisk information från företaget och jämför med data från Konsumentverket. Ett kort formulär behöver fyllas i där företagaren kan välja mellan att fortsätta med normal drift eller göra olika investeringar och förändringar. Beräkningarna inkluderar till exempel en flerårig budgetrapport och en utvärdering av avkastningen på investeringen.

Pension Plan B beräknar den framtida pensionen utifrån redan inbetalda avgifter samt framtida inkomster. Användarna kan testa till exempel olika former av kompletterande pensionssparande, uppskjuten pension eller högre inkomster. Gällande regler för skatte- och pensionsberäkningar är integrerade i verktyget.

Generation Plan B guidar företagaren genom kommande eller pågående ägarskiften. Modulen hjälper både överlåtare och förvärvare att förstå de olika värdebegreppen, ur skattemässig, juridisk och även etisk synvinkel. Data baseras bland annat på en studie inom innovationsprojektet om framgångsrika ägarbyten varigenom kriterier för framgång identifierades.

Miljön Plan B ser på företaget ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Återigen är data hämtade från en analys av den operativa gruppen, som presenterar agro-ekologiska åtgärder som har utvärderats och rangordnat utifrån deras miljömässiga och ekonomiska effekter. Denna modul tillåter också entreprenörer att utbyta erfarenheter och tips med varandra.

Värderingar Plan B tittar mer allmänt på personliga värderingar hos entreprenörer med avseende på deras företag och familjer.

– Vi tror att det är väldigt viktigt att känna till och bygga på sina egna kärnvärden. Med detta verktyg guidar vi entreprenören genom en uppgift att identifiera vilka dessa personliga värderingar är, detta kan vara ambition, tillit, medkänsla och lagarbete. Tanken är att karakterisera vad entreprenörskap betyder för dem och sätta en grund på vilken framtida beslutsfattande kan baseras, säger Knut.

Testar verktyget i företag

Projektet stötte på vissa svårigheter med att hitta marknader för sina produkter. Därför har verktygslådan hittills bara testats i ett fåtal praktiska fall.

– I dessa fall var det mycket tydligt att följa vårt tankesätt och att använda vår verktygslåda gav värdefull insikt och kunskap till alla partners i ett ägarskifte. De deltagande familjerna gav mycket positiva utvärderingar av utbildningarna, säger Knut.

– Vi fortsätter att informera och främja det webbaserade verktyget till vissa marknadsorienterade institutioner, såsom banker och konsultföretag. Vi ska också testa en ny typ av marknadsföring av kursen som startar i januari 2023 och funderar på att utveckla en självinstruerande webbversion av utbildningen, avslutar Knut Wålstedt.

Läs mer om projektet: Företagaren Plan B Hållbart företagande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

*Artikeln är en översättning från nyhetsbrevet Innovation & knowledge exchange - EIP-Agri, European CAP Network: Inspirerande idéer: Hjälper unga entreprenörer att ställa rätt frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA

Projekt: Ett verktyg för integrerad företagsledning inom lantbruket med flera näringar
Projektägare: Calumi AB, Lomma
Budget: 1,4 miljoner kronor
Kontakt: Knut Wålstedt, 070-2259154

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades