Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Två nya innovationsprojekt

Här hittar du information om två EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

En hund i orange väst spårar på en grönt fält

Spårande hund. Foto: Rikard Andersson

Detektion av växtskadegörare och invasiva ogräs med specialsökande hundar

Projektet ska testa hur sökhundar kan användas för att hitta växtskadegörare och invasiva ogräs i fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg.

Gruppen ska undersöka vilka typer av växtsjukdomar och ogräs som hunden kan söka upp och även vilka platser och tillfällen som är mest lämpliga och effektiva att använda sökhundar på. Målet är att ta fram en affärsmodell som är lönsam för både växtodlare och hundförare och kan introduceras på marknaden.

Projektet drivs av Västra Götalandsregionen (Naturbruksförvaltningen) i samarbete med HS Konsult AB, Svenska Brukshundklubben, SLU samt två utsädesodlare.

En kvinna i vit rock arbetar vid en dator

Foto: Emilia Bergmark Jiménez

Business to business to consumer

Projektet ska skapa en licencierbar digital plattform för affärsmodellen ”B2B2C”. Den ska knyta samman ett digitalt orderflöde med befintlig logistisklösning från producent till konsument via dagligvaruhandeln.

Plattformen ska skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan på regionala produkter för producent, dagligvaruhandel och konsument genom ökad tillgänglighet. Målet är ökad effektivitet, volym och konkurrenskraft samt stärkt lönsamhet för regionala producenter. Det ska även bidra till ökad tillgänglighet av livsmedelsprodukter för konsumenten.

Projektet ägs av Olsegårdens Partiaffär AB och genomförs i Halland

Mer information

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webbsida.

Publicerades