Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Två nya innovationsprojekt

Här hittar du information om två EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

En man arbetar i ett labb. Han har vit labbrock och håller i en pipett

Analys av honung. Foto: e-Sense

Nya analystjänster för honung

Projektet ska utveckla en analystjänst för ursprungsbestämning av honung. Syftet är att öka kunskapen om honung och förtroendet för inhemsk honung hos konsumenter.

Projektet leds av e-Sense Sweden AB i samarbete med Bidrottningen AB, Bigården Thomas Dahl, Blåklintens bigårdar, Uplands Honung samt en italiensk honungsexpert.

Kvinna i röd tröja och väst jobbar vid en dator

Foto: Emilia Bergmark Jiménez

Bättre beslutsunderlag för odlingsstrategi

Hushållningssällskapet Halland har fått medel till ett projekt som ska utveckla en helt ny digital tjänst för lantbrukare, rådgivare och forskare.

Där ska data från sex års fältförsök som finns i systemet NFTS (Nordic Field Trials System) göras tillgängliga på ett nytt sätt och läggs ihop tillsammans med andra data, till exempel väder eller geologiska data.

Målet är att lantbrukare ska få bättre underlag för att kunna fatta relevanta och underbyggda beslut för sin affärsverksamhet. Projektet drivs i samarbete med bland annat Hushållningssällskapet i Skåne, SLU och en lantbrukare.

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri

Publicerades