Landsbygdsnätverket
Phil Hogan

Tematiska nätverk sprider kunskap

– Kunskap är bara användbar om den kommer dem tillgodo som gynnas mest. Så sa EU-kommissionären Phil Hogan på EIP-Agri-seminariet om kunskapskedjan i Dublin. Runt 140 deltagare, varav cirka 50 lantbrukare, från många olika länder diskuterade hur man bäst ser till att praktikerna verkligen får den kunskap som just de behöver.

Flera så kallade ”success stories” från seminariet hittar du i det senaste numret av Agrinnovation Magazine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Med finns också korta rapporter från olika innovationsprojekt och beskrivning av tematiska nätverk bland mycket annat.

Syftet med de gränsöverskridande tematiska nätverken är att förpacka de lärdomar som finns från olika länderna på ett lättillgängligt sätt så att de verkligen når dem som behöver kunskaperna i hela EU.

Sverige är med som partner i flera tematiska nätverk:

  • 4D4F - Data och sensor drivet beslutsfattande på mjölkföretag
  • EuroDairy - Praktikbaserade innovationer inom mjölkproduktionen – resurseffektivitet, biodiversitet, djuromsorg, och socioekonomisk hållbarhet
  • Hennovation - Äggproduktion – minska fjäderplockning och bra hantering av hönor efter äggläggningsperioden
  • HNV-Link - Stöd till gårdar med höga natur- och kulturvärden genom kunskap och innovationer
  • Inno4Grass - Delat innovationsutrymme för hållbar produktivitet hos gräsmarker i Europa

Publicerades