Landsbygdsnätverket

Ta chansen att delta i nya fokusgrupper

Nu finns det möjlighet att delta i nya fokusgrupper. I en fokusgrupp samlas 20 experter på ett särskilt ämne inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäringen för att beskriva hur läget är, vilka problem respektive möjligheter man ser och vilka forsknings- eller innovativa insatser som behövs.

Fokusgrupperna varar i cirka ett år och under den tiden samlas man två gånger till en lunch till lunch-workshop. Arbetet resulterar i en slutrapport som finns tillgänglig på EIP-Agri Servece Points webbsida.

De nya fokusgrupperna är:

29. Nytt foder för grisar och fjäderfä
Huvudfrågan gäller nya råvarukällor och processer för foder eller foderproduktion som kan minska trycket på de naturliga resurserna. Första mötet är den 7-8 juni.

30. Skydda fruktproduktion från frostskador
Fokusgruppen kommer att bland annat att inventera vilka metoder för frostskydd som redan finns idag, möjligheterna att överföra bra metoder till andra geografiska områden och identifiera nya innovativa lösningar och forskningsbehov. Första mötet är den 27-28 juni.

31. Minska matsvinnet på gården
Den här fokusgruppen kommer att handla om vilka praktiska och tekniska lösningar på gården som kan begränsa svinnet på gården av vegetabiliska livsmedelsråvaror som spannmål, oliver, frukt och grönsaker. Första mötet är den 12-13 september.

Till fokusgrupperna kan vem som helst söka: praktiker, rådgivare, forskare. Det viktiga är att man har god erfarenhet av ämnet. EIP-Agri Service Point väljer ut deltagare bland de som sökt utifrån bland annat olika kompetenser och geografisk tillhörighet. Praktiker är särskilt efterfrågade!

Utlysningen är öppen till och med den 3 april.
Mer information och länk för ansökan finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionen betalar resa och uppehälle och Landsbygdsnätverket kan stå för arvode. Motprestationen är rapportering till EIP-Agri Nyhetsbrev och webbsida.

Det är mycket givande att delta i en fokusgrupp, men konkurrensen om platserna är hård så man får marknadsföra sig väl. Hör av dig till Inger Pehrson om du är intresserad!

Publicerades