Landsbygdsnätverket
Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen, ledare för fokusgruppen Bihälsa och hållbar biodling. Foto: Anna Lind Lewin

Svenskar ledande i binäringsfrågor

Detta är definitivt inte någon bisyssla för Lotta Fabricius Kristiansen. Hon är, som expert och rådgivare inom binäringen, utvald till ledare för en av EIP-Agris nya fokusgrupper Bihälsa och hållbar biodling. Fokusgruppen, som består av 20 aktörer från 17 olika länder är utvalda i hård konkurrens, hade sitt första möte i Uppsala tidigare i år.

Att Uppsala blev platsen för den första workshopen beror mycket på det svenska framgångsrika innovationsprojektet BeeScanning med Björn Lagerman som projektledare. Fokusgruppen träffade Björn för att ta del av projektets erfarenheter och besökte även biodlingsföretaget Sigtuna honung. Mesta tiden ägnades dock åt att identifiera vilka de största utmaningarna är och vilka ämnesområden gruppen ska fokusera på i sitt arbete.

- Förutsättningarna för biodling varierar stort i Europa, därför är det viktigt att se att problematiken varierar beroende på var man befinner sig, säger Lotta Fabricius Kristiansen, fokusgruppens ledare.

- Biodlingen är en komplex aktivitet och utmaningarna är olika beroende på vilken nivå vi tittar på. På bisamhällesnivån är utmaningarna exempelvis sjukdomar, dåligt parade drottningar och bin som inte är anpassade till lokala förhållanden.

Bikupor

Foto: Apinordica

Olika utmaningar

- På bigårdsnivån är utmaningarna exempelvis röveri, reinvasion av varroakvalster och flytt av yngelburna sjukdomar via vaxramar eller foderramar. På landskapsnivån är det brist på nektar och pollen under hela säsongen, brist på vatten, exponering av växtskyddsmedel och dålig samordning av åtgärder inom jord- respektive skogsbruk, säger Lotta Fabricius Kristiansen.

Hon trycker på att eftersom det är så komplext krävs samordning mellan olika aktörer för att stärka bihälsan och därmed få en mer hållbar biodling. Men det saknas kunskap för att med de verktyg som finns i dag klara utmaningarna, inte minst på landskapsnivån.

Analyser till grund

Enligt Lotta Fabricius Kristiansen är rådgivningssystemen för biodlingen generellt dåligt utvecklade och kontakten mellan forskning och praktisk tillämpning är inte alltid naturligt förekommande i många länder.

- RådNu vid SLU i Skara, där jag arbetar, har inom ramen för ett större forskningsprojekt, Smartbees, gjort analyser av några europeiska kunskapssystem för biodlingen och där visat på stora variationer och behov av utveckling. Det visar också att det inte finns en lösning som passar alla utan varje land måste skräddarsy byggandet av ett rådgivningssystem utifrån de egna förutsättningarna.

Om fokusgruppen Bihälsa och hållbar biodling

Målsättningen med fokusgruppens arbete är att leverera en tydlig analys av befintligt kunskapsläge. Den ska göra att mångfalden av involverade aktörer i biodlingens komplexa system ser behoven av åtgärder och bidra till att en hållbar biodling på alla plan uppnås.

Mer information om fokusgruppen finns på EIP-Agri Service Points webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bin sedda uppifrån

Foto: Apinordica

Publicerades