Landsbygdsnätverket
Kompostvändare i arbete

Kompost bidrar till att öka markens bördighet. Foto Johan Ascard

Stort fokus på jordhälsa

Det är stort fokus på jordhälsa nu och EIP-Agri Service Point lyfter fram innovationsprojekt från hela Europa om hållbara lösningar för ökad markbördighet.

Ett exempel är det tyska innovationsprojektet ”The Soil Box” (Bodenbox) som har utvecklat ett verktyg för lantbrukare som kombinerar praktisk kunskap och nya vetenskapliga rön. Verktyget ger användarna kunskap om jorden och dess komplexa processer på ett förståeligt och praktiskt sätt.

Projektet utvecklar ”lådor” med information som ger specifika instruktioner till lantbrukare så att de själva kan bedöma markegenskaper och tillväxtförhållanden på sina gårdar. Med denna kunskap kan jordbrukare utveckla lämpliga strategier för att underhålla och förbättra markens bördighet.

Verktygen för de enskilda lådorna utvecklas i nära samarbete mellan lantbrukare, rådgivning och vetenskap. De praktiska testerna och vidareutvecklingen utförs av lantbrukarna.

Publicerades