Landsbygdsnätverket

Speed-dating i Helsingfors

Ett av syftena med EIP-Agri är att öka utbyte och samverkan inte bara mellan olika aktörer inom landet utan även över landsgränserna.

Därför bjöd det finska Landsbygdsnätverket in innovationsgrupper och samordnare från Sverige och Estland för att träffa de finska i mitten av januari. Finland har än så länge bara åtta pågående innovationsprojekt och Estland bara två, men fler är på gång.

Från Sverige deltog projektledarna Gabriel Kordoner, Ulf Nordbeck, Fredrik Fogelberg, Thomas Börjesson och Zahra Omer tillsammans med Inger Pehrson. De presenterade den svenska EIP-Agri-verksamhet och de olika projekten. Det hölls en speed-dating där alla svenska projektledare fick prata med alla de andra. Det blev ett underlag för vilka man ville ha fortsatta samtal med och kanske framtida samarbete över gränserna.

Att träffas över gränserna är också viktigt för att utbyta erfarenheter och hjälpas åt att förbättra förutsättningarna för EIP-Agri framöver. Är det flera länder som har kontakter med EU-kommissionen om exempelvis samma revisions- och utvärderingsfrågor bör det ha större effekt än om vi gör det själva.

Publicerades