Landsbygdsnätverket
Fokusgrupper

Ta chansen att vara med i fokusgrupperna och träffa andra experter från praktik och forskning.

Spännande fokusgrupper

Nu har du chansen att komma med i någon av de tre nya fokusgrupperna som drar igång i höst. Få goda råd hur du skriver ansökan av EIPs samordnare Inger Pehrson.

Följande fokusgrupper kan du söka till

  • FG 26 Att gå från källa till kolsänka i växtodlingen
  • FG 27 Cirkulärt trädgårdsbruk
  • FG 28 Ökad produktion och användning av förnybar energi på gården

I fokusgrupperna träffas 20 experter från praktik och forskning vid två workshoppar för att identifiera problem, möjligheter och innovations- och forskningsbehov inom avgränsade ämnesområden. Sverige har haft deltagare i flera av grupperna med stort utbyte. Det är EU-kommissionen som står för rese- och boendekostnader. Landsbygdsnätverket kan betala arvode för deltagandet i workshoparna.

Mer information om fokusgrupperna hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du intresserad av att delta, kontakta gärna Inger Pehrson för goda råd angående vad du ska skriva i ansökan. Konkurrensen är hård!

Publicerades