Landsbygdsnätverket
Spannmål i tork

Foto Nils Johansson

Snustorr spannmål

Syftet är att genom ny innovativ teknik möjliggöra torkning av spannmål utan att använda fossil olja och gasol.

Det är en teknik som inte bidrar till en negativ klimatpåverkan och bidrar till att nå nationellt uppsatta klimatmål. Målet är att konstruera, testa och kommersialisera tekniken som klarar att effektivt torka spannmål, fröer och utsäde utan varmluft.

Projektet leds av Kurt Hansson i samarbete med Linköpings universitet och Lunds universitet.

Läs mer om dessa och andra EIP-projekt i databasen Länk till annan webbplats..

Publicerades