Landsbygdsnätverket

Skräppdödaren ska hjälpa sökande

Framöver kommer ett exempel på en ansökan med kommentarer vara till hjälp för sökande. Ansökan gäller innovationen Skräppdödaren, en robot som bekämpar skräppor på gräsmarker där kemisk bekämpning är otänkbar.

Vid projektledarträffen dagen innan Halvtidskonferensen gavs projektledarna goda möjligheter att lyfta fram och diskutera vad som var bra respektive dåligt och ge förbättringsförslag. Det gällde hela vägen från supportkontakt till den fas de nu befinner sig i – att ansöka om utbetalning.

Största utmaningen för alla är att få med alla nödvändiga uppgifter i ansökan. Ju fullständigare och korrektare ansökan är desto snabbare går handläggningen och det blir också lättare att ansöka om utbetalning. För att visa hur en ansökan inklusive budgetmall liksom en ansökan om utbetalning bör se ut håller innovationssupporten i samverkan med handläggarna på Jordbruksverket på att färdigställa ett exempel gällande den påhittade roboten Skräppdödaren. Det var ett lösningsförslag som kom från en studentgrupp med David Johansson i spetsen vid Framtidsverkstaden på Elmia i oktober 2016.

Skräppdödaren – från prototyp till marknad är en kortfilm som ansökan knyter an till. Kortfilmen lyfter fram vad man ska tänka på i innovationsprocessen.

Publicerades