Landsbygdsnätverket
Ordförandeklubba med Jordbruksverkets nya byggnad i bakgrunden

Foto Jordbruksverket

Sju ansökningar har fått bifall

Den rådgivande kommittén har nu bedömt de ansökningar som hade kommit in i början av året, och lämnat bifall till sju ansökningar. Jordbruksverket kan ännu inte ta emot nya ansökningar om innovationsstöd.

– Den rådgivande kommittén har haft urvalsmöte under hösten och lämnat bifall till 7 av de 35 ansökningar som hade kommit in i början av året. Dessa ansökningar behöver först kompletteras. Om kompletteringarna godkänns kommer de att lämnas vidare för handläggning. Ett formellt beslut kan fattas tidigast under 2021, säger Lina Edvardsson, åtgärdsansvarig för EIP-Agri på Jordbruksverket.

När budgeten för 2021-2022 är beslutad kommer Jordbruksverket att publicera kommande datum för bedömningsmöten.

– Innovationssupporten kan hjälpa dig framåt med dina innovationsidéer, säger Johan Ascard, samordnare på Landsbygdsnätverket.

Kontakta innovationssupporten

Alla uppgifter till innovationssupporten hitter du under kontakt Öppnas i nytt fönster.

Publicerades