Landsbygdsnätverket

Samverkan leder till mer lönsam renskötsel

Renskötare har traditionellt sålt sina produkter till lågt pris med låg förädlingsgrad. Samverkan längs värdekedjan har lett till att rennäringen kunnat ta fram nya produkter av hög kvalitet. Tillsammans har de utvecklat nya kulinariska upplevelser med klimatsmart mat.

– Projektet har lett till samverkan mellan renägare, slakteri, projektledare, kockar och restauranger. Det är det näringen har behövt för att ta fram nya intressanta produkter, säger Roland Sandgren som är VD för Arvidsjaur Renslakt.

De har tillsammans identifierat olika styckningsdelar med hög ätkvalitet hos framförallt sarven (tjuren) och tagit fram nya produkter av renkött. Det har skapat intresse i grossistledet att medverka till en ökad försäljning och ett ökat värde på renköttet. En tydligare information om rennäringen och olika hållbarhetsaspekter bidrar också till att stärka värdet.

Partners i innovationsgruppen har varit Mattias Dahlgren Restauranger AB, Mausjaur Sameby, Västra Kikkijaur Sameby, Arvidsjaur Renslakt och Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten.

Publicerades