Landsbygdsnätverket
Svenska sedlar

Projektmedel framöver

Pengarna för EIP projekt börjar ta slut i den här programperioden. Det går inte längre att söka gruppbildningsstöd.

Inför nästa bedömningsmöte har det kommit in ovanligt många ansökningar. Det finns 36 nya ansökningar som därför kommer att bedömas vid två olika möten, den 31 mars och 23 april. Efter dessa möten kommer mer information kring om det finns pengar kvar att söka projektmedel för under denna programperiod.

Publicerades