Landsbygdsnätverket
Blankett.

Projekten går bra enligt ny enkät

Alla våra innovationsprojekt inom EIP-Agri går alla bra eller mycket bra. Endast något enstaka haltar. Det var det glädjande beskedet vid vår enkät i somras till projektledarna för alla pågående projekt.

Många av de tillfrågade säger att det beror på planeringen att projekten går bra. Det var ett stålbad att tvingas att ordentligt diskutera hur projektet skulle läggas upp för att kunna göra en aktivitetsplan och budget som skulle bedömas och granskas. Men den möda man la ner innan man fick det formella godkännandet har man igen nu.

Att samarbetsgrupperna fungerar bra och att alla är engagerade är en annan framgångsorsak, liksom att det finns en drivande projektledare.

Problem med likviditet

Ett stort problem för många har varit likviditeten. Det är tufft för små företag att som projektägare ligga ute med mycket pengar. Handläggningen av ansökningarna om utbetalning av stöd har tagit längre tid än man räknat med. Förhoppningsvis kan handläggningen snabbas på betydligt om man har en direktkontakt med aktuell handläggare via fysiskt möte eller Skype och reder ut alla eventuella frågor. Hittills har det varit mest mailkontakter och då kan det ta onödigt lång tid.

Inför nästa programperiod föreslår EU-kommissionen att varje medlemsstat ska kunna ge upp till 50 procent av projektbudgeten i förskott – något som inte är tillåtet idag.

Publicerades