Landsbygdsnätverket
Innovationsidé

Ökat söktryck till högintressanta innovationsstödet

Allteftersom möjligheterna med EIP-Agri och innovationsstödet blir mer och mer kända ökar söktrycket. Det handlar både om aktörer som tidigare sökt, och fått projekt godkända, och helt nya sökande.

Inför Rådgivande bedömningskommitténs möte i september har det inkommit 18 ansökningar. Utav dem är 11 är helt nya. Övriga är sökande som rekommenderats att inkomma med en förbättrad ansökan eller som på eget initiativ sökt på nytt.

Kommittén kommer också att bedöma två ansökningar om utvidgning av pågående projekt, då det är betydande belopp det handlar om. De tjugo ansökningarna omfattar totalt ca 110 miljoner. Där ingår dock även budgeterade kostnader för investeringar som inte får 100 % stöd.

Inför beslutsmöte om gruppbildningsstöd i augusti har tio nya ansökningar kommit in.

Genomförandeprojekten måste vara slutrapporterade i april 2023. Det finns inga signaler om att innovationsstödet kommer att fortsätta i glappet mellan den pågående och nästa programperiod. Däremot kommer satsningen troligen finnas med i det kommande programmet och då eventuellt utvidgat till fler områden.

Publicerades