Landsbygdsnätverket
Hand med kugghjul och texten innovation

Foto Stock Photos

Nytt samordningsprojekt om AKIS

Sverige skulle kunna bli mycket bättre på att såväl nyttja som bidra till internationell kunskap inom lantbruk. Flera personer från Sverige är på olika håll involverade i internationella grupper eller projekt - men det saknas nationell samordning och kommunikation.

Vi behöver effektivisera den svenska samordningen för att ta tillvara och förmedla värdefull internationellt framtagen kunskap till rådgivning och lantbrukare.

ModernAKIS är ett nytt Europeiskt projekt som är på gång, där alla EU:s 27 medlemsstater är med. Syftet är att samverka för att bygga upp och driva lämpliga strukturer för kunskapsutbyte. Inför detta behöver vi samordna oss och prata om följande: Hur vill vi jobba tillsammans? Vad vill vi åstadkomma? Hur kan vi utveckla vår samverkan och vårt arbetssätt? Hur kan vi få fler att involveras i internationella kunskaps- och innovationsprojekt? Hur kan vi göra internationell kunskap mer tillgänglig i Sverige?

Vill du vara med i detta samverkansprojekt?

Kontakta innovationscoach Jennie Cederholm Björklund Tel: 070-584 55 99

Publicerades