Landsbygdsnätverket
Kvinna i en ladugård håller en surfplatta i händerna.

Foto: Emilia Bergmark Jimenez

Nytt godkänt innovationsprojekt

Här kan du läsa om ett nytt EIP-projekt, Vetlink, som nyligen blivit godkänt.

Syftet är att utveckla en innovativ mjukvarulösning som kombinerar virtuella veterinärbesök och tidseffektiva arbetsmetoder. Genom ett avancerat AI som samlar in djurdata, analyserar händelser och genererar den automatiska åtgärdsförslag till veterinären och lantbrukaren. Målet är att utveckla en modern lösning, som kan bli en ny Golden Standard för veterinärvård i Sverige och internationellt. Vetlink ökar veterinärens närvaro ute hos lantbrukaren, bidrar till en snabbare och förbättrad djurvård, förbättrar arbetssituation för både veterinären och lantbrukaren, samtidigt som rollfördelningen förtydligas mellan parterna och veterinärens status och integritet stärks.

Projektet ägs av Agricam och drivs i samarbete med SLU och flera lantbrukare, veterinärer och rådgivare.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt.

Publicerades