Landsbygdsnätverket
Jordklot med Europa markerat

Foto Vinnova

Nytt forskningsprogram - Horisont Europa

Nu är det nya forskningsprogrammet från EU- Horisont Europa lanserat. De första utlysningarna kommer redan i april i år. Det nya programmet innehåller viktiga uppdrag så kallade missions som ska uppfylla samhällets och medborgarnas behov.

– Missions ska vara utmaningsdrivna och nå mycket längre än forsknings-och innovationsprojekt. Det får inte stanna vid vetenskapliga rapporter sa Nevilla Reeve, chef för Missions, på DG Research and Innovation, vid Europeiska kommissionen.

Missions handlar om jordhälsa, klimatmål, ren miljö, rena hav och mycket annat. Nationell forskning och utveckling ska samarbeta med europeiska satsningar.

Resurser på partnerskap

Horisont Europa ska bidra till att lösa de stora problemen med bland annat miljö och klimat, digital omställning, bygga ett mer resilient samhälle.

Nya Horisont Europa bygger på tre pelare:

  1. Vetenskaplig spetskompetens
  2. Globala utmaningar & Europeisk industriell konkurrenskraft
  3. Innovationer

Inom pelare 2 satsas över hälften av resurserna på partnerskap, vilket är viktigt för att arbeta tillsammans, och kunna ta del av annan finansiering. Partnerskap är också bra för att kunna kombinera nationella och europeiska satsningar.

Innovationer

Satsningen på EIP-Agri och dess Service point i Bryssel är en viktig del av pelare 3.

European Innovation Council (EIC) finansierar främst banbrytande innovationsidéer som har potential att nå marknaden. Det är viktigt att finansiera övergången från Forskning och utveckling till innovationsprojekt för att få ut innovationsidéer på marknaden, genom till exempel start-ups.

Läs mer på Vinnovas webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades