Landsbygdsnätverket
Svenska pengar och mynt

Nya medel till EIP-Agri

Snart kan du skicka in nya EIP-ansökningar. Jordbruksverket väntar på besked om EU-reglerna för förlängningsåren och budgeten 2021–2022 för EIP-Agri.

Det innebär att de nya pengarna blir troligen möjliga att söka någon gång under första kvartalet 2021. Förhoppningen är att nästa bedömningsmöte med rådgivande kommittén blir i april. När Jordbruksverket får besked kommer mer information på deras webbsida och i detta nyhetsbrev.

Publicerades