Landsbygdsnätverket
innovationer

Drygt 200 miljoner av totalsumman är ”intecknad” av godkända ansökningarna. Det finns alltså många miljoner kvar till nya projektansökningar!

Nya innovationsprojekt på gång

Rådgivande urvalskommittén har bedömt en ny omgång spännande projektansökningar och gett sina rekommendationer angående beslut. Av 29 ansökningar fick 13 bifall och 16 avslag. Jordbruksverket fortsätter nu handläggningen av ansökningarna och begär in kompletteringar så som underlag för rimlighetsbedömningar av olika budgetposter.

Orsakerna kan vara flera men fortfarande är det projekt som inte har tydlig marknadskoppling som får avslag. De sökande har fokuserat på utvecklingen av den tänkta innovationen, men inte beskrivit hur den ska komma till användning hos många. Hur ser marknaden ut? Vem ska sälja den? Vem ska sprida kunskapen om innovationen om det är en metod eller process som inte ska säljas? Detta måste finnas med i ansökan för att den ska bli godkänd.

Det är också konkurrens mellan de olika ansökningarna. Kommittén har ett ansvar att se till att de 440 miljonerna blir använda så att de gör största möjliga nytta enligt EIP-Agri- satsningens målsättning – stärkt konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Totalt har nu 44 projekt fått klartecken av kommittén av cirka 105 ansökningar. Av runt 215 ansökningar om gruppbildningsstöd har drygt 150 fått bifall. De formellt godkända projekten läggs allteftersom in på vår webbsida Öppnas i nytt fönster..

Den totala summan som hittills är ”intecknad” av de godkända ansökningarna är drygt 200 miljoner. Det finns alltså många miljoner kvar till nya projektansökningar!

Publicerades