Landsbygdsnätverket

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Här kan du läsa mer om Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi stärker innovationskraften och bygger ny kompetens genom att erbjuda öppna miljöer för utveckling, test och demonstration samt skapa mötesplatser för kunskapsutbyte. Vårt fokus ligger på en hållbar utveckling av landsbygden, de gröna näringarna och ett ökat samspel mellan land och stad.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Västra Götalandsregionen är huvudman. Geografiskt område är primärt Västra Götaland.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Vi bidrar med kunskap, utbildning, miljöer för att testa och demonstrera innovationer, platser för nätverk och samarbete såväl nationellt som internationellt.

Kontakt: Paula Bäckman och Agneta Larsson

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades