Landsbygdsnätverket

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Mer samverkan mellan EIP-AGRI och H2020 efterlyses

Det finns en strävan att sammanlänka EIP-AGRI:s innovationsgrupper med multiaktörsprojekt och tematiska nätverk inom Horizon 2020. Med mer samverkan skapas nya idéer, nya sätt att utbyta kunskap och en större räckvidd för att dela resultat.

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Syftet med de tematiska nätverken är att överbrygga glappet mellan forskning och praktik. Här samlas befintlig kunskap och bästa praxis på ett visst tema, för att göra det tillgängligt i lättförståeliga format för slutanvändare, t.ex. lantbrukare och rådgivare. Idag pågår 17 tematiska nätverk. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I multiaktörsprojekt skapar forskare, lantbrukare, rådgivare, företag med flera lösningar tillsammans. Cirka en halv miljard euro har tilldelats för att finansiera nästan 100 multiaktörsprojekt under de fyra första åren av Horizon 2020 (2014–2017). Över 60 av dessa projekt är igång. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med mer samverkan skapas nya idéer, nya sätt att utbyta kunskap och en större räckvidd för att dela resultat. En ny EIP-AGRI-broschyr framhäver exempel på framgångsrikt samarbete samt nätverksverktyg och möjligheter som kan hjälpa innovationsgrupper att ansluta. Du hittar den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här diskuterades under senaste mötet med Subgroup on Innovation. Där presenterades två multiaktörsprojekt som involverar innovationsgrupper:

1) LANDMARK – ett projekt inom H2020 som handlar om uthållig skötsel av mark och jord i Europa. Hjalmar Laudon, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå ingår i projektet.

2) EuroDairy – ett tematiskt nätverk inom H2020 som främst ska sprida kunskap, erfarenhet och goda exempel inom mjölkproduktionen i Europa. Projektet startade 2016 och avslutas i februari 2019. I Sverige är LRF partner med följande kontaktpersoner: Pernilla Salevid, Jessica Ekström och Elisabeth Nadeau. Du kan läsa mera om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns olika sätt att finansiera samarbeten mellan EIP-AGRI och Horizon 2020. Kontakta innovationssupporten på Landsbygdsnätverket om du vill veta mer.

Utvärderingar på g...

Slutligen informerades om den kommande utvärderingen av innovationsprojekt. Över 500 innovationsgrupper är igång av de ca 3 000 som planeras. Grupperna kommer att kategoriseras och mer djupgående studier kommer att göras i vissa fall, för att identifiera lyckade innovationsprocesser. En guide för detta arbete finns nu tillgänglig på EIP-Agri:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Exempel gavs från Österrike, Tyskland och Litauen som inlett olika typer av självvärdering av sina landsbygdsnätverk. I det sammanshanget presenterade Nilla Nilsdotter-Linde, Landsbygdsnätverkets innovationssupport, den pågående utvärderingen gällande EIP-Agri:s organisation och genomförande i Sverige 2016–2021. Utvärderingen genomförs av forskare på Umeå Universitet genom följeforskning.

Program och presentationer från mötet finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerades