Landsbygdsnätverket
EU-ländernas flaggor hängande på rad

Foto Picmonkey

Mer information behövs från innovationsprojekten på EU-nivå

Det var ett tydligt önskemål på ett möte med över 60 deltagare från olika EU-länder om framtida nätverksaktiviteter inom EIP-Agri. Det blir framöver stort fokus på AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System. Det handlar mycket om kunskapsbyggande, kunskapsutbyte och att främja innovationer.

Det finns nu totalt över 1600 innovationsgrupper i EU. Det är bra med databaser, rapporter och länkar, men det blir lätt för mycket för den enskilde. Flera deltagare föreslog mer fokus på kommunikation och kunskapsutbyte, med strukturerad information som är anpassad för rådgivare och lantbrukare.

I en enkät svarade en majoritet av deltagarna att de ser EIP-Agri som en resurs för att uppfylla EU:s nya livsmedelsstrategi Jord till bord (Farm to fork). Viktiga nyckelord är jordhälsa och hållbart jordbruk. Det vara bara en minoritet som tyckte att det bör vara mer fokus på innovationer i EIP-Agri. För många är det viktigaste att lösa problem för lantbrukare och utbyta kunskaper för att främja en hållbar utveckling.

Det behövs också bättre möjligheter för samverkan så att innovationsgrupper och andra kan samverka med varandra över landsgränserna. Det räcker inte med fokusgrupper, där bara ett fåtal är med.

Publicerades