Landsbygdsnätverket
EIP-Agri Elmia 2016

Lyckad Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk

En robot som tog död på skräppor och ett virtuellt stängsel för stripbete var ett par innovativa förslag vid Framtidsverkstaden. Totalt 55 studenter från SLU Ultuna, SLU Alnarp samt Biologiska Yrkeshögskolan i Skara jobbade i mixade smågrupper under tre-timmarspass med de utmaningar de fick på plats.

Utmaningarna handlade om såväl tekniska och biologiska lösningar som marknadsföring under rubriken Hållbar livsmedelsförsörjning år 2030.

Verkstaden låg mitt på Kunskaps- och innovationstorget och forskare samt rådgivare i montrarna utgjorde kunskapsresurser i arbetet. Studenterna hade också möjlighet att utnyttja alla relevanta utställare för att testa sina idéer och få kunskap. En mycket ambitiös jury med företrädare för lantbrukspressen förde en dialog med studenterna och kommenterade deras förslag från scen.

Både Kunskaps- och innovationstorget som Framtidsverkstaden var initiativ från Landsbygdsnätverkets innovationssupport. Den lyckade satsningen gav mersmak. Nu planerar vi för en ny Framtidsverkstad på Borgeby kommande sommar.

Publicerades