Landsbygdsnätverket
Olika maträtter

Livsmedelskedjans nya agenda

Sweden Food Arena har lanserat livsmedelskedjans gemensamma innovations - och forskningsagenda. Det är en ambitiös agenda med fem missioner i linje med Livsmedelsstrategin.

Marie Gidlund som är verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Marie Gidlund Foto: Privat

– Det behövs ny kunskap och kompetens som kommer företagen till nytta samt ett ökat samarbete mellan näringsliv, myndigheter, akademi och politik. Med vår agenda vill vi ge inspiration till att tänka nytt, tänka stort och tänka tillsammans, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Kunskap och innovation är ett av tre strategiska områden för att nå livsmedelsstrategins mål. Den här innovations- och forskningsagendan visar hur livsmedelssektorn kan ta sig an utmaningar inom området.

Samlad satsning på forskning och innovation

Agendan utgår från livsmedelssektorns behov av ökad konkurrenskraft, tillväxt och miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. För att klara de utmaningarna krävs en samlad satsning på forskning och innovation. Branschen är därför beredd att satsa upp till 400 miljoner kronor per år till forskning och innovation om de offentliga finansiärerna satsar motsvarande summor.

Livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka genom att ta marknadsandelar både på den inhemska marknaden och genom ökad export. Därigenom kan sektorn bygga en tryggad livsmedelsförsörjning och ett ökat förtroende hos de svenska konsumenterna.

Fem missioner

Agendan har tagits fram av Sweden Food Arena genom ett förankringsarbete där aktörer från hela kedjan ringat in vision, mål och åtaganden – missioner – och fokusområden och förslag på åtgärder.

De fem missionerna är:

Mission 1: Världens mest attraktiva mat och dryck. År 2030 väljer medvetna konsumenter världen över svensk mat och dryck tack vare våra unika mervärden.

Mission 2: Konkurrenskraftig matinnovation. 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro år 2030.

Mission 3: Mat och dryck för ett hälsosammare liv. Tack vare ett attraktivt utbud av hälsosamma och smakrika produkter har konsumenterna i Sverige bättre matvanor år 2030.

Mission 4: En resurseffektiv livsmedelssektor. År 2030 har den svenska livsmedelssektorns lönsamhet och resiliens stärkts tack vare ökad resurseffektivitet och hållbara produktionsmetoder.

Mission 5: Klimatneutral livsmedelsproduktion. Sveriges livsmedelsproduktion har netto noll klimatavtryck 2045.

Samarbete för tillväxt

Med de fem missionerna har livsmedelssektorn tagit på sig en ledarroll för att möta de utmaningar som hela samhället står inför – ett åtagande som inte kan nås utan nära samarbete med andra aktörer.

Den här agendan är en invitation till samarbete kring gemensamma övergripande frågor, såsom exempelvis forskningsfinansiering, tillväxt, hållbarhet och infrastruktur. Då har den svenska livsmedelssektorn alla förutsättningar att bli Sveriges nya tillväxtnäring

Läs hela agendan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information på Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades