Landsbygdsnätverket
Foto: Scandinav bildbyrå.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Internationellt: Anmäl dig till nya fokusgrupper

Nu ligger utlysningen ute och det är dags att börja anmäla sig till årets nya fokusgrupper.

Att delta i en fokusgrupp ger unika möjligheter att få utbyta kunskap och erfarenheter med kunniga deltagare från andra länder. Det ger också möjlighet att påverka vilka insatser som behövs när det gäller forskning och innovationsarbete.

De nya grupperna är:

  • Antimikrobiell resistens i fjäderfäsektorn
  • Hållbar biodling
  • Diversifiering genom nischprodukter (aromatiska och medicinalväxter)
  • Jordförsaltning
  • Skydda jordbruksjord från kontaminering

Du hittar utlysningen på fokusgruppernas egna sidor Länk till annan webbplats. och ansökan ska vara inne senast den 11 februari. Observera att Landsbygdsnätverket kan betala dagsarvoden för de två arbetsgruppsmötena som fokusgrupperna har. Resa och boende betalas av EU-kommissionen.

Publicerades