Landsbygdsnätverket
Aten

- Det är fortfarande påtagligt att våra innovationsprojekt har större krav på innovationshöjd än vad man i allmänhet har i andra länder, säger Inger Pehrson, samordnare EIP-Agri. Foto: European Commission

Intensivt erfarenhetsutbyte på EIP-Agri-workshop i Aten

Mer än 150 deltagare från 27 olika länder, representerande landsbygdsnätverk, förvaltande myndigheter respektive utbetalningsmyndigheter deltog den 10 -11 maj i EIP-Agri-workshopen 'Moving EIP-AGRI implementation forward' i Aten.

Många länder har inte kommit igång med innovationsgrupper eller utlysningar ännu varför dagarna innehöll flera block som framförallt riktade sig till dessa för att de skulle få tips och råd. Inte ens värdlandet hade kommit igång men de hoppades att denna workshop skulle innebära att det rullade på lite fortare.

Många frågor

Det som vi hade efterfrågat gällde bland annat förenklingar, statsstödsregler, uppföljning av projekten och eventuella avbrott av projekt. Det var många som suckade över långa handläggningstider och omständliga rimlighetsbedömningar. Lena Lind presenterade vad vi i Sverige tillämpar när det gäller förenklingar till exempel schablonbelopp och klumpsummor i gruppbildningsstödet. Det blev för kort tid i detta pass och många frågor blev obesvarade. De hade dock tillgodosett vårt önskemål om att ha en av EU-kommissionens revisorer närvarande så vi kunde ställa vissa frågor till henne.

Högre krav i Sverige

Det är fortfarande påtagligt att våra innovationsprojekt har större krav på innovationshöjd än vad man i allmänhet har i andra länder. Det gör också att det är lite svårt att få förståelse för att vi vill skydda innovatören och vara noga med sekretessen. I vissa länder använder man rådgivare som ”experter” för att bedöma om en projektidé är vettig eller inte, utan att ställa krav på sekretess.

Nya möten

Eftersom vi inte tyckte att vi fått tillräckligt mycket tid att utbyta erfarenheter och diskutera olika frågor pratade vi med Nederländernas representant att vi ganska snart kunde ha en mindre workshop med bara några länder som kommit ungefär lika långt. Vi skulle då kunna formulera frågor som via våra ”country desks” kunde skickas in till kommissionen för att få svar.

Svenska deltagare

Från Sverige deltog Lena Lind, Näringsdepartementet, Johanna Larsson, Landsbygdsutvecklingsenheten, Mikael Ringsten, Företagsstödsenheten samt Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket. Dessutom hade forskaren Samo Grasic en presentation av ett av de svenska innovationsprojekten, det som handlar om planeringsverktyg för renskötseln.

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns program, deltagarlista och alla presentationer från workshopen

Publicerades