Landsbygdsnätverket
Rapport EIP-Agri - lärdomar från första åren

Innovationsstödet utvärderas

Det finns en pågående utvärdering av innovationsstödet EIP-Agri. Den första delrapporten visar bland annat att att genomförandestödet upplevs som krävande att söka. Slutrapporten kommer först om några år. 

Utvärderarna konstaterar i en delrapport att möjligheten att ansöka om gruppbildningsstöd är en stor styrka, men att genomförandestödet upplevs som krävande att söka. Utvärderarna, Anna Zachrisson, Therese Bjärstig och Katarina Eckerberg vid Umeå universitet kommer med flera rekommendationer.

Här är några exempel för resterande programperiod

  • Ge särskild information och stöd riktat till typer av sökande som inte har erfarenhet av innovationer sedan tidigare, och som i högre grad än andra inte går vidare med att söka genomförandestöd.

  • Innovationssupporten hos Landsbygdsnätverket bör göra större ansträngningar för att uppmuntra sociala och organisatoriska innovationer.

Inför nästa programperiod rekommenderar utvärderarna bland annat att

  • Behålla gruppstöden med eventuellt höjda belopp och införa ytterligare ett klumpsummestöd för mindre projekt. Vinnovas modell för utmaningsdriven innovation i tre steg kan tjäna som inspiration.

  • Förenkla ansökningsförfarandet genom att till exempel se över kraven och flexibiliteten gällande ekonomi och budget beroende på typen av innovation.

Hela rapporten hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades