Landsbygdsnätverket
Pecha Kucha-presentationer

Innovationer på ingång

Vilka innovationer kan vi se fram emot? Det fick konferensdeltagarna ta del av när hälften av de hittills formellt godkända projekten presenterades i Pecha Kucha-format.

De 16 projekten presenterades parallellt i tre olika rum i Pecha Kucha-format. Detta innebar att projektledarna i sina PowerPoint-presentationer bara fick använda 12 bilder som automatiskt växlade efter 20 sekunder. De klarade med den äran det höga tempot och att vara väl fokuserade och förberedda.

Ellinor Eineren, Agricam AB berättade om den värmekamera de håller på att utveckla. Den ska genom att mäta yttemperaturen på djurögonens hornhinna signalera om djuren har feber. Med automatiska lösningar får man snabbt reda på om något djur är sjukt och kan tidigt åtgärda det.

Stärkt lönsamhet i rennäringen är syftet med det projekt som Helena Zimmer, Hushållningssällskapet i Norrbotten och Västerbotten presenterade. Ökad förädling och kvalitetssortering av renköttet, tillsammans med ökad tillgänglighet ska bidra till detta.

Publicerades