Landsbygdsnätverket
Innovationer

Innovationer i fokus på Elmia

Elmia Lantbruk lyfter i år på flera sätt vikten av att stärka konkurrenskraften genom att stimulera nya idéer och samverka mellan många olika aktörer i kunskaps- och innovationskedjan.

Sedan flera år uppmärksammar man spännande innovationer genom tävlingen Elmia Innovation Award. Vinnaren liksom många andra innovationer visas på mässan.

På Framtidsforumet, som ligger före själva mässan, kan man bland annat den 18 oktober delta i seminariet ”Innovationer inom lantbruket: Var står vi? Vart går vi?” med Per Frankelius, Linköpings universitet, som talare och moderator. Samma dag talar Lina Bjerke från Jönköpings universitet i ett annat seminarium om vad som kännetecknar en plats där det skapas förutsättningar för förnyelse eller innovationer.

Den 19 oktober kan du ta del av seminariet ”Framtidens jordbruk är här!” som handlar om hållbar intensifiering i växtodlingen med nya metoder och hjälpmedel. Medverkare gör forskare och rådgivare från SLU, JTI och Hushållningssällskapet.

Därefter är det ett rundabordssamtal om hur man kan öka samverkan mellan forskare och praktiker med Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket som samtalsledare.

Publicerades