Landsbygdsnätverket
Richard Andersson

Richard Andersson, CoCreo AB, höll i fördjupningsspåret Kunskap och innovation under Landsbygdsnätverkets nätverksträff i Tällberg. Foto: Mickan Thor

Hur får vi de bästa innovationsidéerna?

Vid Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff i Tällberg nu i november genomfördes ett fördjupningsspår med rubriken Kunskap och innovation. Richard Andersson, CoCreo AB, ledde runt 100 personer med syfte att uppmärksamma betydelsen av att få fram innovativa idéer. Tyngdpunkten låg på att dessa idéer ska vara lösningar på centrala behov och att de planerade innovationerna verkligen är de smartaste.

Richard Andersson presenterade resultat från projektet IR Boost 2. I projektet har intervjuer gjorts med rådgivare om hur de ser på förutsättningarna för att det vid rådgivningssamtal och på olika möten ska utvecklas nya innovativa idéer. Svaren visade att de genomgående ser innovationer som något viktigt för att stärka branschen men det är svårt att få någon att ta ansvar för att äga och driva frågan. Det var också tydligt att rådgivarna inte ville ha fler möten.

Detta blev utgångspunkten för dagens gruppdiskussioner där mängder av förslag samlades in. Något som gav deltagarna inspiration att ta med sig hem till sina ordinarie verksamhet.

Gruppbild

Foto: Mickan Thor

Innovationskunskap och praktiska verktyg.


Utifrån resultaten i IR Boost 2 har man på RådNu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SLU:s kompetenscentrum för rådgivningsmetodik, tagit fram en webbkurs i grundläggande innovationskunskap. Detta ihop med åtta praktiska verktyg för att öka kvalitén i befintliga möten.

Publicerades