Landsbygdsnätverket
På bilden syns en gren med svenskt humle.

Projektet ska utveckla öl framställd på svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper. Foto: Johan Ascard

Hope for Swedish hops - ölproduktion med smak och lokal identitet från svenska humlesorter

Svenska humleodlare ska kunna producera svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper för att underlätta försäljning till mikrobryggerier och humlegrossister.

Det här projektet har pågått sedan 2019 och ska utveckla öl framställd på svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper. Detta med slutprodukter som ska hålla en hög kvalitet som klarar konkurrensen på den svenska marknaden.

Sortval med önskvärda egenskaper

Svenska humleodlare ska kunna producera svenska humlesorter med kända sensoriska egenskaper för att underlätta försäljning till mikrobryggerier och humlegrossister. De ska alltså kunna anpassa sitt sortval baserat på önskvärda egenskaper hos humlen samt efterfrågan hos kunden.

Register med analysresultat

De svenska bryggerierna ska i sin tur få kunskap om hur sensoriska egenskaper hos humlesorter påverkar kvaliteten på slutprodukten. Projektet ska karakterisera och utvärdera dessa egenskaper hos svenska humlesorter samt i slutprodukten efter testbryggning. Analysresultaten sparas och uppdateras i ett register som ska finnas tillgängligt för odlare och bryggerier.

FAKTA

Projekt: Hope for Swedish hops - Ölproduktion med smak och lokal identitet från svenska humlesorter

 Projektägare: RISE och drivs i samarbete med humleodlare och bryggerier i Skåne, Uppland och Västra Götaland
Budget: 4,3 miljoner kronor
Kontakt: Johanna Östlund, 070-5406918

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades