Landsbygdsnätverket
Inge van Oost

Hjärnan bakom EIP-Agri

Vi hade förmånen att ha Inge van Oost från DG Agri vid EU-kommissionen som talare vid konferensen.

Inge ligger bakom mycket av hela EU-satsningen och har ett oerhört engagemang i att få den att lyckas. Normalt sett åker hon inte till nationella möten. Men bland annat våra följeforskare, något som är unikt bland alla cirka 100 länder och regioner, motiverade hennes deltagande. Hon tycker också att det är viktigt att få ta del av vad som fungerar bra, vad som skapar frustration och hur man ser på potentialen med EIP-Agri. Eftersom det är en helt ny satsning måste justeringar göras allt eftersom.

De frågor och förslag gällande EU-nivå som fördes fram vid Halvtidskonferensen tog Inge med sig hem till Bryssel. Det gällde bland annat frågan om möjligheter att få förskott som projektägare. En annan fråga som säkert återkommer i andra länder gäller detaljnivån i budgetarna. Många tycker att det är svårt att förstå att man så noga ska beskriva exakt vad man tänkt göra i projekten och vad det kan kosta när det ligger i ett innovationsprojekts natur att saker och ting kan ändras under resans gång.

Publicerades