Landsbygdsnätverket
Wener Hilliges.

Werner Hilliges. Foto: Privat.

Hallå där... Werner Hilliges

Du sitter med Rådgivande bedömningskommittén sedan knappt ett år tillbaka. Varför tror du att du blev tillfrågad om att ingå där?

- Jag har en lång erfarenhet av elektronik med en civilingenjörsexamen i elektroteknik i botten och många år som småföretagare där jag utvecklade affärer utifrån tillämpad elektronik. De erfarenheterna gjorde att jag fick jobb som rådgivare på Almi där jag kunnat hjälpa många. Jag kan både identifiera mig i dom som kommer med nya idéer och jag förstår betydelsen av att tänka affärsmässigt. Allt fler idéer handlade om digitala lösningar och den kompetensen behövde Jordbruksverket ha i Rådgivande bedömningskommittén.

Är det någon skillnad på de projektidéer du mött på Almi och de som kommer genom EIP-Agri?

- Egentligen inte när det gäller själva ansökan. Det finns svagheter hos bägge typerna och det gäller affärsutvecklingen. Man är så fokuserad på sin bra idé och lägger inte tillräcklig kraft på att ta reda på om det finns en marknad och betalningsvilja för den tänkta innovationen. Det måste bli affär!

Vad är viktigast för ett bra innovationsprojekt?

- Utifrån mina erfarenheter på Almi skulle jag säga att 60-70 procent beror på genomföraren och 30-40 procent på idén. Jag har ju jobbat med företagsinnovationer och där är det självklart att man har ett affärstänk. Uppfinnare – som inte tänker på kommersialisering – kan vara svårare att hjälpa till en lyckad innovation.

Stämmer det att väldigt få av de idéer som man kommer till Almi med för att få stöd verkligen blir en innovation?

- Det varierar mycket och är svårt att svara generellt på. Själv har jag bara erfarenheter från idéer som kommer från Småland där man ofta är mycket klurig. Kommer ihåg att Jönköpings län för ett antal år sedan stod för 11 procent av alla kommersialiserade idéer som gått via Almi – trots att länet bara är 3,2 procent av Sveriges befolkning.

Är det Gnosjöandan?

- Det kan nog stämma. Den innebär ju att man samarbetar mycket och det behövs även i EIP-projekten. Det måste finnas kompetens både gällande exempelvis teknisk innovationshöjd och affärsmannaskap. Olika siktvinklar behövs!

Publicerades