Landsbygdsnätverket
Ulrik Lovang är ordförande i Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag. Han har ljusblå skjorta och grå tröja

Foto Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag

Hallå där Ulrik Lovang

Du är ordförande för Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag. Du är också ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.

Vad betyder EIP-Agri innovationsstöd och EU:s satsningar på kunskap och innovationssystem (AKIS) för rådgivarna och för lantbruket?
– EIP-Agri innovationsstöd har idag en viktig funktion för att underlätta innovationssatsningar inom svensk lantbruksnäring. Tack vare systemet så skapas ytterligare kontaktytor mellan lantbrukare, rådgivare och forskare vilket både är värdefullt i det aktuella projektet men även för framtida kunskapsutbyte. Den stora fördelen med EIP-Agri är att det första steget med gruppbildningsstöd är så pass enkelt administrativt att tröskeln är låg för att dra igång ett initiativ kring den fråga man vill utreda vidare.

– AKIS funktion är lite mer diffus för rådgivare och lantbrukare i Sverige men förhoppningen är att AKIS ska kunna medverka till underlättad spridning av svensk kunskap. Men även att AKIS genom sitt europeiska nätverk ska kunna medverka till att den svenska lantbruksnäringen enklare får tillgång till europeisk kunskap inom olika lantbruksområden.

Hur kan rådgivarna bidra till att förbättra kunskapsflödet och främja innovationer?
– Rådgivare och rådgivningsorganisationer kan bidra till kunskapsflödet genom att avsätta tid till informationssökning och att sålla fram den information som har störst värde för olika kundkategorier. I detta arbete är det av stort värde om både svensk och utländsk information blir ännu mer lättillgänglig och sökbar.

– För att främja innovationer kan rådgivningsbranschen vara aktiva inom EIP-Agri eller andra grupperingar för att därmed medverka till att det skapas nätverk av personer som tillsammans vill utveckla en gemensam idé. Rådgivningen har även en tydlig roll om att återkoppla behov till forskningen utifrån vad man möter i det dagliga rådgivningsarbetet med kunder.

Vad ser du för möjligheter och hinder för kunskapsutvecklingen i lantbruket? Och hur kan vi lösa det?
– Det huvudsakliga hindret för kunskapsutveckling är tidsbrist. Men om AKIS kan medverka till att kunskap blir snabbare och lättare tillgänglig så kan hela branschen på kortare tid få tillgång till mer kunskap, vilket automatiskt kommer leda till bättre beslut och mer innovation.

Är det något mer du vill tillägga?
– Frågan om att göra forskningsresultat mer tillgängliga för branschen är inte ny men nu hoppas jag verkligen att AKIS kan medverka till att uppnå förbättringar på området.

Läs mer om Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag

Mer information hittar du på Branschrådet webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades