Landsbygdsnätverket

Hallå där... Per Frankelius, forskare vid Linköpings Universitet

Du är också processledare för satsningen Agtech 2030 som nyligen utsetts till ett av årets Vinnväxtprogram. Gratulerar!

– Tack! Att vi trots stor konkurrens blev utvalda av Vinnova är ett resultat av ett fantastiskt samarbete mellan många intressenter som på olika vis arbetat med att föra lantbruket framåt under flera år. Nu ska vi förena våra krafter på allvar och vi är både hedrade och glada att vi fått chansen.

Per Frankelius

Foto: Agtech 2030

Vad är egentligen Agtech 2030?
– Det handlar om att bygga upp en innovationsmiljö för framtidens lantbruk och det ambitiösa målet är att göra östra mellansverige världsledande inom jordbruksteknik. Vi är många bakom initiativet; Linköpings Universitet, Region Östergötland, AgrÖst, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster och ett flertal organisationer och företag. De finns både inom de gröna näringarna och olika teknikområden. Vi har en förväntad totalbudget på cirka 200 miljoner under en tioårsperiod. För närvarande är hälften klara med 60-70 miljoner från Vinnova.

Vad är unikt med satsningen?
– Nyckelordet är samverkan, och gärna gränsöverskridande sådan. Vi har i flera år jobbat med att sammanföra företag med avancerad teknik som tidigare inte funnits med i utvecklingen av lantbruket med mer traditionella tillverkningsföretag. Det kommer att fortsätta och utvecklas ännu mer inom Agtech 2030. Exempel på icke traditionella företag är ABB, IBM, 3M och SSA. Fokusområdena är såväl digital teknik i olika former som affärsutveckling och innovationsledning.

Hur kan Agtech 2030 samverka med EIP-Agri?
– Vi kommer fortsätta att tipsa personer eller grupper som har innovativa idéer att söka innovationsstöd inom EIP-Agri och hjälpa dem vid behov. Inom Agtech 2030 med många nya möten mellan traditionella och icke traditionella företag inom gröna näringarna kan det säkert initieras nya idéer som kan leda till spännande innovationsprojekt.

Publicerades