Landsbygdsnätverket
Natalie de Brun Skantz

Natalie de Brun Skantz, ekonomi- och marknadschef på Grönska Stadsodling 365 AB, om vad som hänt efter innovationsprojektets avslut. Foto: Petter Olsson

Hallå där...Natalie de Brun Skantz

Vad har hänt efter det att ni avslutade innovationsprojektet förra hösten?

- Vi har byggt upp vår vertikalodling av sallad i kruka, mikrogrönt och många sorters kryddgrönt i södra Stockholm till att bli en av Europas största vertikalodlingar. Våra kunder är handelskedjorna ICA och COOP, Urban Deli samt restauranger.

- Produktionskapaciteten är 1,3 miljoner krukor per år. Det är betydligt mindre än vad exempelvis Swegro har i sina växthus och vi kan inte konkurrera med pris. I stället får vi konkurrera med våra mervärden.

Vilka mervärden är det?
- Det är framför allt olika hållbarhetsaspekter. Vi befinner oss så nära kunderna och har minimala transporter. Sedan använder vi papperskrukor i stället för plast. Energiåtgången – från vattenkraft – är mindre liksom vattenåtgångenjämfört med växthusodling.

Arbetar ni vidare med utveckling?
- Ja, vi jobbar ständigt med att optimera odlingsförutsättningarna gällande ljus, vatten och näring. Automationslösningar måste utvecklas för hela processen från sådd till skörd, både gällande teknik och mjukvara.

Vilka är de största utmaningarna med inomhusodling?
- Marknaden är hårt prispressad. Det gör att man måste vara riktigt stor för att nå lönsamhet. Utvecklingsarbetet kräver mycket tid, mycket kapital och goda kunskaper om teknik och odling. Samtidigt måste man ha mycket goda marknadskunskaper. Hygienkraven för inomhusodling är därutöver väldigt stränga – ingenting som kan föra med sig smitta får komma in utifrån.

Vad betydde innovationsstödet inom EIP-Agri för er?
- Det betydde oerhört mycket. Vi fick möjlighet att bygga upp en prototyp. Vi har också haft mycket stor nytta av forskarna från SLU som ingick i samarbetsgruppen, Helena Karlén och Karl-Johan Bergstrand.

Hur ser era odlingar ut på sikt?
- Nu är vi anpassade till rådande marknadsutbud. Sannolikt kommer vi att framöver försöka odla exempelvis jordgubbar och baljväxter. Vi vill fortsätta vara ett attraktivt alternativ till framförallt importerade färskvaror.

Publicerades