Landsbygdsnätverket
Mikael Kivijärvi är VD för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Han har grönrutig skjorta, glasögon och står utomhus

Foto Joakim Nordlund

Hallå där Mikael Kivijärvi 

Du är VD för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Vad ser du för möjligheter och hinder för utvecklingen av kunskap och innovationer i lantbruket? Och hur kan vi lösa det?

– En av utmaningarna är att hitta modeller så att resultat från forskningen kommer ut och blir praktiskt tillämpbar. Här har Hushållningssällskapens försöksgårdar och testbäddar en viktig del framåt. När det gäller trädgårdsnäringen är en utmaning för Norrbotten-Västerbotten att SLU:s kompetens finns i Alnarp i Skåne. Det skiljer 5 växtzoner.

– För en fortsatt utveckling av näringarna är samarbete med nationella och internationella aktörer viktiga delar i kunskapsöverföringen, inte minst inom växtförädling. Utan samverkan stannar utvecklingen!

Vad betyder EU:s och Sveriges satsningar på kunskaps- och innovationssystem (AKIS och EIP-Agri) för lantbruket och livsmedelskedjan?
– Mycket viktigt att de agrara näringarna kan ta del av ny kompetens som bidrar till effektivitetsökning i näringen. Vi ser en stor innovationsväg, framför allt inom de vegetabiliska proteinerna som förhoppningsvis smittar av sig på näringen som helhet.

Hur kan Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten bidra till att förbättra kunskapsflödet och främja innovationer?
– Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens anläggning i Öjebyn, Öjebyn Agro Park, skall bli den naturlig mötesplats för utveckling av de gröna näringarna i Norrbotten-Västerbotten. Ett steg i detta är genomförande av workshop inom Sveriges AKIS hösten 2022.

Läs mer om Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Öjebyn Agro Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades