Landsbygdsnätverket
Maja Persson arbetar på LRF Trädgård och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Hon har ljusblå skjorta och blont hår.

Foto: LRF Trädgård

Hallå där...Maja Persson

Du arbetar på LRF Trädgård och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.
Hur jobbar ni med kunskapsutveckling och innovationer för trädgårdsnäringen?

Vi har två stora projekt igång. Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder, heter det ena. I projektet fokuserar vi på frågor kring vatten och odlingsteknik kopplat till växtskydd. Målet är att öka kunskapen hos både odlare och rådgivare.

– Det andra projektet handlar om cirkulär bioekonomi, och här finns ett innovationsspår. De som har en idé om ny produkt, processer, metoder eller tjänster med inriktning mot cirkulär bioekonomi kan få hjälp med att utveckla den med forskare och experter från SLU och RISE.

Vad betyder EIP-Agri, och EU:s satsningar på kunskaps och innovationsfrämjande (AKIS) för LRF Trädgård och trädgårdsnäringen?
– För oss betyder det att vi får kunskap om de olika satsningar och nätverk som finns, genom Landsbygdsnätverket. Genom EU:s satsningar kan det internationella utbytet öka vilket är värdefullt.

– Det är också viktigt att kunna förmedla vidare till våra medlemmar om vad som händer inom området och att man själv som företagare kan få information och inspiration.

Vad ser du för hinder och möjligheter för kunskaps- och innovationsarbete i trädgårdsnäringen?
När det gäller innovation så finns det många bra idéer men många gånger kan finansiering saknas eller möjligheter att utveckla idén till en färdig produkt för man har inte tillgång till rätt kunskaper och expertis.

– Livsmedelsstrategin har bland annat målet att kunskap och innovation ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan. Det är mycket positivt och förhoppningsvis når man målet som satts upp.

Läs mer om projektet Ökad konkurrenskraft vid extremväder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om projektet Goda affärer - Cirkulär bioekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades