Landsbygdsnätverket
Kjell Ivarsson från LRF - porträttbild

Foto: Pressbild LRF

Hallå där Kjell Ivarsson!

Kjell Ivarsson jobbar som expert på FoU Livsmedel på LRF till vardags. Nu tar han sig an ordförandeskapet i nätverkets nya grupp för EIP-Agri.

Vad är din nya roll i innovationsnätverket?
– Min roll är att vara ordförande i Landsbygdsnätverkets EIP-Agri-grupp som nyligen har bildats. Det känns extra roligt eftersom jag var med då EIP-idéerna togs till Sverige i början av det landsbygdsprogram som nu håller på att avslutas. Dessutom har jag varit aktiv med just dessa EIP-frågor i böndernas paraplyorganisation Copa-Cogeca i Bryssel.

Hur vill du utveckla innovationsarbetet / EIP-Agri i Sverige och EU?
– Jag tror att vi måste bredda frågan eftersom de som arbetar med innovationer också söker medel och lösningar utanför EIP-Agri-systemet. I EU verkar det bli en förlängning i nästa programperiod, men det är givetvis något som vi bevakar hela tiden inom Copa-Cogeca. Inte minst budgeten kan bli ifrågasatt efter Brexit, alla Corona-åtgärder och andra osäkra faktorer just nu.

Vad händer framöver inom EIP-Agri i Sverige?
– Nu när första programperioden närmar sig slutet har vi många resultat att presentera. Från början hade vi tänkt oss en turné med uppsökande verksamhet på alla stora mässor i sommar där uppåt 30000 besökare samlas totalt. Tyvärr blir det ändrade planer på grund av pandemin, men vi arbetar nu med andra möjligheter.

– Idag påbörjar Landsbygdsnätverket en kampanj som kommer fokusera på digital information med inspirationsartiklar på webben, en film i sociala medier, en ny sökbar databas med alla EIP-projekt. Vi hoppas att vi sedan kan hålla denna gryta kokande med digitala aktiviteter.

– Även EU-kollegor kan vi möta digitalt och så småningom hoppas vi att vi kan mötas även fysiskt över gränserna. Nya projektmedel kan komma redan 2021 och i så fall drar vi snart igång arbetet med supporten och annat igen. Vi står redan i startblocken!

Publicerades